Επικοινωνία

ΒΙ.ΠΕ.Θ. / ΦΑΣΗ Γ' / Ο.Τ. 39Α
Τ.Θ. 1324 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τηλ: 2313 008026 - 2310 796730
Fax: 2310 796550
Στον χάρτη
info@mengia.gr
Mengia