12-03-2015

Με τη συμβολή του προγράμματος ‘’Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα’’…

Η ίδρυση της επιχείρησης και ο εκσυγχρονισμός της πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα’’ του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *