Η Εταιρεία

Η Mengia A.E. ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, από εταίρους που δραστηριοποιούνται πολλά χρόνια στην Μηχανολογία του ευρύτερου κλάδου της Βιομηχανίας και της Αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σαν νεοσύστατη εταιρία, από τα πρώτα της βήματα σημειώνει θετικά στοιχεία, άρτια οργάνωση, στοχευμένες επιλογές, σωστή εμπορική πολιτική, εξαιρετικά υψηλή τεχνογνωσία και αυστηρά standards ποιότητας – τόσο προϊοντικά, όσο και υπηρεσιών, είναι κάποια από αυτά που την καθιστούν ήδη πρωταγωνίστρια του χώρου.

Με εφαλτήριο τις Κεντρικές της Εγκαταστάσεις στην Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης, έχει ήδη αναπτύξει ένα πλήρες δίκτυο διανομής με Πανελλαδική Κάλυψη, ενώ ταυτόχρονα οργανώνει την εμπορική της έξοδο προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη.

Οι Δραστηριότητες

Aναλυτικότερα, η Mengia A.E. ειδικεύεται στις παρακάτω δραστηριότητες:

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή και βιομηχανική παραγωγή μεμονωμένων και ολοκληρωμένων συστημάτων Βιομηχανίας, Αυτοκινητοβιομηχανίας, Γεωργικών Μηχανημάτων, Στρατιωτικών Συστημάτων και συναφών εξαρτημάτων.

Εισαγωγή και εμπορία όλων των παραπάνω, καθώς και των λιπαντικών, αναλωσίμων και δευτερευόντων εξαρτημάτων που σχετίζονται με αυτά.

Η Εμπορική Αντιπροσώπευση Οίκων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού, με προϊόντα όλων των παραπάνω κλάδων.

Εξαγωγές ιδιοκατασκευασμένων προϊόντων, καθώς και προϊόντων αντιπροσωπειών.

Επισκευή, συντήρηση, αναβαθμίσεις, βελτιώσεις και ανακατασκευές όλων των παραπάνω.

Πιστοποιήσεις

Η MENGIA A.Ε. το 2018 πιστοποιήθηκε από την QMSCERT με Q-CERT,

πιστοποίηση η οποία συμμορφώνεται με τις διεθνείς προδιαγραφές που ορίζει το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και πιστοποιεί επίσημα την Υψηλή Ποιότητα των Προϊόντων και Υπηρεσιών της MENGIA A.E. και διασφαλίζει με τον πιο έγκυρο τρόπο την επιλογή σας για συνεργασία με την εταιρεία μας…

 

Υπηρεσίες

Το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει η MENGIA διαχωρίζεται σε δύο βασικούς τομείς, καθένας από τους οποίους αποτελείται από Εμπορικές και Κατασκευαστικές δραστηριότητες…

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή και βιομηχανική παραγωγή μεμονωμένων και ολοκληρωμένων συστημάτων Βιομηχανίας, Αυτοκινητοβιομηχανίας, Γεωργικών Μηχανημάτων, Στρατιωτικών Συστημάτων και συναφών εξαρτημάτων.
  • Εισαγωγή και εμπορία όλων των παραπάνω, καθώς και των λιπαντικών, αναλωσίμων και δευτερευόντων εξαρτημάτων που σχετίζονται με αυτά.
  • Η Εμπορική Αντιπροσώπευση Οίκων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού, με προϊόντα όλων των παραπάνω κλάδων.
  • Εξαγωγές ιδικατασκευασμένων προϊόντων, καθώς και προϊόντων αντιπροσωπειών.
  • Επισκευή, συντήρηση, αναβαθμίσεις, βελτιώσεις και ανακατασκευές όλων των παραπάνω.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή και βιομηχανική παραγωγή μεμονωμένων και ολοκληρωμένων συστημάτων Βιομηχανίας, Αυτοκινητοβιομηχανίας, Γεωργικών Μηχανημάτων, Στρατιωτικών Συστημάτων και συναφών εξαρτημάτων.
  • Εισαγωγή και εμπορία όλων των παραπάνω, καθώς και των λιπαντικών, αναλωσίμων και δευτερευόντων εξαρτημάτων που σχετίζονται με αυτά.
  • Η Εμπορική Αντιπροσώπευση Οίκων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού, με προϊόντα όλων των παραπάνω κλάδων.
  • Εξαγωγές ιδικατασκευασμένων προϊόντων, καθώς και προϊόντων αντιπροσωπειών.
  • Επισκευή, συντήρηση, αναβαθμίσεις, βελτιώσεις και ανακατασκευές όλων των παραπάνω.

Εμπορική Πολιτική

Η MENGIA A.E. δραστηριοποιείται σε δύο εμπορικές πλατφόρμες:

Χονδρική Πώληση

με διάθεση όλων των προϊόντων της σε επίπεδο ολοκληρωμένων set , ή μεμονωμένων ανταλλακτικών, ή εξαρτημάτων & αναλωσίμων σε επαγγελματίες του κλάδου Αυτoκινήτων, Γεωργικών Μηχανημάτων, Θαλασσίων Σκαφών και γενικότερα Μηχανολογικών και Βιομηχανικών Εφαρμογών.

Παροχή Υπηρεσιών

με παροχή Ολοκληρωμένης Τεχνικής Υποστήριξης, αλλά και σε επίπεδο Επισκευών, Ανακατασκευών, Βελτιώσεων και Μετατροπών εξαρτημάτων ή μηχανημάτων, ή τμήματα αυτών.

Σε ότι αφορά αυτού του είδους τις υπηρεσίες, θα πρέπει να σημειωθεί οτι αυτές παρέχονται μόνον κατόπιν Ειδικής Συμφωνίας κατά περίπτωση για συγκεκριμένες παρτίδες εξαρτημάτων ή μηχανημάτων και όχι για μεμονωμένα κομμάτια.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ