ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΕΣ – Σειρά US4A

ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΕΣ – Σειρά US4A

Η αξιόπιστη λύση για εργασίες χαμηλής και μέσης πίεσης χρησιμοποιείται ευρέως στη χημική βιομηχανία και στις υδρολογικές εγκαταστάσεις.
Η US4A είναι παραλλαγή του US3A, στυπιοθλήπτη ενός μέρους με τύπου Α με ενσωματωμένη σταθερή θέση και επιτρέπει περιστροφή προς δύο κατευθύνσεις. Λόγω των τριών ωτίων κίνησης στο περιστρεφόμενο σώμα, μπορεί να αντέξει σε υψηλά επίπεδα κραδασμών και μηχανικής καταπόνησης. Ο δακτύλιος “O” αφαιρείται εύκολα και επανατοποθετείται κατά τη συναρμολόγηση του στυπιοθλήπτη σε άξονες με εγκοπές, σπειρώματα ή αιχμηρές άκρες.
Η έκδοση US4A παρέχεται με μόνο ελατήριο και είναι πιο κατάλληλη για μέτρια βρώμικα υγρά.

Fluiten
PRODUCT SHEET

Description

Η αξιόπιστη λύση για εργασίες χαμηλής και μέσης πίεσης χρησιμοποιείται ευρέως στη χημική βιομηχανία και στις υδρολογικές εγκαταστάσεις.
Η US4A είναι παραλλαγή του US3A, στυπιοθλήπτη ενός μέρους με τύπου Α με ενσωματωμένη σταθερή θέση και επιτρέπει περιστροφή προς δύο κατευθύνσεις. Λόγω των τριών ωτίων κίνησης στο περιστρεφόμενο σώμα, μπορεί να αντέξει σε υψηλά επίπεδα κραδασμών και μηχανικής καταπόνησης. Ο δακτύλιος “O” αφαιρείται εύκολα και επανατοποθετείται κατά τη συναρμολόγηση του στυπιοθλήπτη σε άξονες με εγκοπές, σπειρώματα ή αιχμηρές άκρες.
Η έκδοση US4A παρέχεται με μόνο ελατήριο και είναι πιο κατάλληλη για μέτρια βρώμικα υγρά.

COMPONENT MECHANICAL SEALS – Series US4A

Η αξιόπιστη λύση για εργασίες χαμηλής και μέσης πίεσης χρησιμοποιείται ευρέως στη χημική βιομηχανία και στις υδρολογικές εγκαταστάσεις.
Η US4A είναι παραλλαγή του US3A, στυπιοθλήπτη ενός μέρους με τύπου Α με ενσωματωμένη σταθερή θέση και επιτρέπει περιστροφή προς δύο κατευθύνσεις. Λόγω των τριών ωτίων κίνησης στο περιστρεφόμενο σώμα, μπορεί να αντέξει σε υψηλά επίπεδα κραδασμών και μηχανικής καταπόνησης. Ο δακτύλιος “O” αφαιρείται εύκολα και επανατοποθετείται κατά τη συναρμολόγηση του στυπιοθλήπτη σε άξονες με εγκοπές, σπειρώματα ή αιχμηρές άκρες.
Η έκδοση US4A παρέχεται με μόνο ελατήριο και είναι πιο κατάλληλη για μέτρια βρώμικα υγρά.

Fluiten
PRODUCT SHEET

Description

Η αξιόπιστη λύση για εργασίες χαμηλής και μέσης πίεσης χρησιμοποιείται ευρέως στη χημική βιομηχανία και στις υδρολογικές εγκαταστάσεις.
Η US4A είναι παραλλαγή του US3A, στυπιοθλήπτη ενός μέρους με τύπου Α με ενσωματωμένη σταθερή θέση και επιτρέπει περιστροφή προς δύο κατευθύνσεις. Λόγω των τριών ωτίων κίνησης στο περιστρεφόμενο σώμα, μπορεί να αντέξει σε υψηλά επίπεδα κραδασμών και μηχανικής καταπόνησης. Ο δακτύλιος “O” αφαιρείται εύκολα και επανατοποθετείται κατά τη συναρμολόγηση του στυπιοθλήπτη σε άξονες με εγκοπές, σπειρώματα ή αιχμηρές άκρες.
Η έκδοση US4A παρέχεται με μόνο ελατήριο και είναι πιο κατάλληλη για μέτρια βρώμικα υγρά.