Μη Μεταλλικοί Διαστολικοί Σύνδεσμοι

Μη Μεταλλικοί Διαστολικοί Σύνδεσμοι

Fabric Expansion Joints can be delivered closed or open, with or without holes in the requested geometries.

Περιγραφή

Fabric Expansion Joints can be delivered closed or open, with or without holes in the requested geometries.