ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ PACKING – Α19

ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ PACKING – Α19

100% PTFE-fibre with special PTFE dispersion

Fluiten
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ PDF

Περιγραφή

Main areas of application:
• Armatures
• Valves
• Gate valves
• Slow running shafts
• Piston pumps
• Door & lid seals

Characteristics:
• In high pressure and vacuum applications die formed rings are recommended
• Extreme long operational period, no wear
• Once installed very little maintenance effort in operation necessary

Suitable for:
• Plant wide use, chemical, pulp and paper industry, generally in strong and concentrated chemicals