Ελαστικοί Διαστολικοί Σύνδεσμοι

Ελαστικοί Διαστολικοί Σύνδεσμοι

Περιγραφή

Rubber Expansion Joints are available in a large diversity to fit any requirement or specification needed.